Bu il Azərbaycanda sənaye istehsalının həcmi açıqlanıb

Dek16,2020

Azərbaycanda sənaye müəssisələri və bu sahədə fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlar tərəfindən 2020-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 33,7 milyard manatlıq və ya 2019-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 4,7 faiz az sənaye məhsulu istehsal edilib.

Bu azalma neft-qaz sektorunda məhsul istehsalının 6,4 faiz azalması hesabına baş verib, sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda isə məhsul istehsalı 11,4 faiz artıb.

Sənaye məhsulunun 60,7 faizi mədənçıxarma sektorunda, 33,2 faizi emal sektorunda, 5,2 faizi elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı sektorunda, 0,9 faizi isə su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorunda istehsal olunub.

Mədənçıxarma sektorunda əmtəəlik neft hasilatı 7,8 faiz azalmış, əmtəəlik qaz hasilatı isə 6,4 faiz artıb.

Emal sektorunda əczaçılıq məhsullarının istehsalı 9,4 dəfə, metallurgiya sənayesi məhsullarının istehsalı 86,6 faiz, kompüter, elektron və optik məhsulların istehsalı 51,2 faiz, sair nəqliyyat vasitələrinin istehsalı 47,5 faiz, ağacın emalı və ağacdan məmulatların istehsalı 42,1 faiz, geyim istehsalı 41,5 faiz, avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı 41,2 faiz, kağız və karton istehsalı 37,7 faiz, tütün məmulatlarının istehsalı 27,1 faiz, tikinti materiallarının istehsalı 24,6 faiz, rezin və plastik kütlə məmulatlarının istehsalı 21,7 faiz, dəri və dəri məmulatlarının, ayaqqabıların istehsalı 20,0 faiz, kimya sənayesi məhsullarının istehsalı 19,5 faiz, elektrik avadanlıqlarının istehsalı 17,2 faiz, toxuculuq sənayesi məhsullarının istehsalı 9,6 faiz, maşın və avadanlıqların istehsalı 8,0 faiz, hazır metal məmulatlarının istehsalı 4,2 faiz artmış, qida məhsullarının istehsalı 1,0 faiz, neft məhsullarının istehsalı 1,8 faiz, poliqrafiya məhsullarının istehsalı 3,2 faiz, içkilərin istehsalı 10,3 faiz, mebel istehsalı 25,2 faiz, maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri işləri 44,0 faiz azalıb.

Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı sektorunda istehsalın həcmi 8,0 faiz artmış, su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorunda isə 6,9 faiz azalıb.

Oxşar Xəbərlər